De site voor sauna-zelfbouwers en sauna-liefhebbers

Totaal: € 0,00 

Moeten er in de ruimte waar de sauna geplaatst wordt voorzieningen worden getroffen voor de afvoer van vocht of vochtige lucht?

De sauna wordt geventileerd vanuit de ruimte waarin deze is geplaatst. We gaan er daarbij van uit dat de betreffende ruimte normaal is geventileerd en dus een normale luchtkwaliteit heeft.

Bij een normaal saunabad blijven de hoeveelheden opgegoten en dus verdampt water beperkt. Het opgieten van grote hoeveelheden water maken het klimaat in de sauna zeer onaangenaam.

Verder raden wij het plaatsen van een zogenaamd schrobputje in een sauna ten zeerste af. Dit is makkelijk bij het schoonmaken maar door de hoge temperatuur van de sauna zal het water in het stankslot van het putje telkens snel verdampen. Een rioollucht in de sauna is het gevolg.